Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1-1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
1-2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen
Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3. Verzendkosten
3-1 Voor verzending van de artikelen brengt Kruithuisantiek portokosten in rekening uitsluitend Postnl.
Gratis verzenden vanaf € 50,00
Voor verzending naar het buitenland graag eerst contact opnemen met ons i.v.m verzendkosten.

4. Betaling
4-1 Na een bestelling ontvang u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
4-2 Elke bestelling wordt geleverd na ontvangst van uw betaling.
4-3 Betalen kan d.m.v. Ideal of Paypal.
4-4 Betalen kan ook door overschrijving via bank- of girorekening. De betaling dient volledig binnen 7 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden.

5. Levering
5-1 Alle standaard artikelen worden, indien op voorraad, binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden bij Postnl.
5-2 Mocht om een of andere reden aanbieding bij Postnl binnen 5 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per mail contact met u opgenomen.
5-3 Postnl bezorgt in de regel binnen 2 dagen, mits het afleveradres binnen Nederland is.
5-4 Kruithuisantiek is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden van Postnl of verlies of beschadiging door Postnl.

6. Retourneren en ruilen
6-1 Kruithuisantiek doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden met (een deel van) uw bestelling, dan kun u na overleg deze artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling voldoende gefrankeerd retourneren.
6-2 Na ontvangst van de retourzending zal Kruithuisantiek het betaalde bedrag (exclusief de betaalde kosten van toezending) binnen 30 dagen terugstorten op uw bankrekening.
6-3 Indien u een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen, dan zal Kruithuisantiek kostenloos zorgdragen voor het verzenden van de juiste artikelen. Ook de kosten voor het retourzenden van het verkeerd geleverde product komt voor rekening van Kruithuisantiek.
6-4 Er wordt niet teruggenomen of geruild indien:
het afgeprijsde artikelen zijn.
artikelen zichtbaar gedragen of gebruikt zijn.
retourzendingen niet of onvoldoende zijn gefrankeerd.

7. Aansprakelijkheid
7-1 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kruithuisantiek kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Kruithuisantiek is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
7-2 Kruithuisantiek is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Kruithuisantiek zo spoedig mogelijk worden aangepast.
7-3 Kruithuisantiek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

8. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kruithuisantiek in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Kruithuisantiek gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9. Privacy-statement
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Kruithuisantiek gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

10. Vragen
Kruithuisantiek streeft naar tevreden klanten en naar voortdurende verbetering van de dienstverlening. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van Kruithuisantiek , dan wordt Kruithuisantiek daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gebracht.

11. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Kruithuisantiek . De illustraties zijn eigendom van Kruithuisantiek.